BÀI HỌC BOXING BẰNG VIDEO BỞI SAMURAI BOXING GYM

Hard Work!
samurai traininng
How to do sandbag
Model Shooting
Samurai Ladies
samurai sparring
ProBoxer FURUHASHI came to samurai
SAMURAI trainer
Exercise for body making
Happy women's day
Kids course 1
Kids course 2
Gentleman course 1
student course
Gentleman course 2
staff training
staff training 2
Boxer training
Boxer sparring
samurai foreigner
@samurai festival 9.Jan
@samurai festival 9. Jan
Pro boxer train with SAMURAI boxer
pro boxer from Japan VS Vietnam national Champion
samurai young boxer
Hang Teacher
20.3.2016 samurai festival
Defense training

Huấn luyện viên của Samurai và các võ sĩ Việt Nam cùng với nhà vô địch của Nhật Bản hạng nhẹ

trainer VS champion
Professional sparring
Sparring